Verder Terug Inhoud

2. De traditionele manier

Berichten bestaan gewoonlijk uit meerdere paragrafen met in elke paragraaf of groep paragrafen een mening, stelling, vraag, of iets dergelijks. Traditioneel wordt op Usenet gereageerd per paragraaf, en wel onder de betreffende, nu geciteerde, paragraaf. Als er in een reactie niet op een bepaalde paragraaf gereageerd wordt, dan wordt de bewuste paragraaf weggelaten.

Reacties zijn dus opeenvolgingen van geciteerde paragrafen met daarop een reactie. Het voordeel is dat elk afzonderlijk bericht zeer goed leesbaar blijft, omdat er een `natuurlijke' volgorde van vraag en antwoord aangehouden wordt.

Door het weglaten van stukken waarop niet gereageerd wordt, wordt de lengte van een bericht tot het minimum beperkt, waardoor de leesbaarheid nog weer vergroot wordt.

Om de leesbaarheid nog verder te verhogen, vat degene die reageert soms (delen van) het oorspronkelijke bericht kort samen, meestal in een zin tussen rechte haken ("[" en "]").


Verder Terug Inhoud